En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Temiz Vitrin

Fark Var 5 - Temiz Vitrin

Pazar, Temmuz 8, 2012
Vaaz Serisi: 
Seri Numarası: 
5
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

 

Hrıstıyanlığın ilk 3 yüzyıl boyunca, Büyük Konstantin gelene kadar, İsa Mesih'i izleyenler hep bir azınlık olarak yaşadılar. Pavlos'un Girit'e gidişinde Hrıstıyanlar pek de popüler değildiler. Ama yine de kilise bulunduğu külürde yaşamalı. Ne çekilsin ne de tamamen uysun. Ama yaşantımız, ahlaki değerimiz, farklı olsun.

Yaşlı Erkeklere

Siz bizi toplumda saygıdeğer kılıyorsunuz. Eğer kilise sadece gençlerden ibaret ise, toplum onu yoksayabilir. 'Onlar zaten uçmuşlar yavrum'. Pavlos burada kültürde normal olan 3 niteliği saydıktan sonra, Hristiyanlığa özgü 3 nitelik daha ekledi. Kilisedeki ahlak külütürdeki ahlağı geçmeli. Unutmayalım – Girit'teki kiliselerde herkes yeni imanlıydı. Demek ki bu adamlar yaşlı başlı olarak Mesih'i kabul ettiler. Obur, ayyaş sefahat düşkünü bir ortamdan gelip Mesih'i kabul ettiler. Ve değiştrildiler! Tanrı seni bile ölçülü, ağırbaşlı, ve sağduyulu kılabilir!

Yaşlı Kadınlara

Bu kadınlar için söz konusu dil. Dil çok güçlü. Dilin kemiği yoktur (Yak 3.3-5). Dil birliğimizi ya geliştirebilir yada yıkabilir. Dedikodu yerinde genç kadınları öğretin! Tanrı'nın önünde, saygınlık içinde, kutsal bir yaşam sürün. Genç Kadınlara

Kocalarını sevmeli – o külütürde görücü usulu evlilikler yaygındı. O yüzden külütürün kadınlardan en yüksek beklentisi kocalarına saygı duymaları ve sözü dinlemeleriydi. Fakat Hristiyanlık onu geçmeli – kadınlar beylerini sevsinler! Bu külütürü aşan, külütürü geçen bir niteliktir. Sevmek sadece duygularımızla ilgili değil – 'artık onu sevmiyorum' diyemezsin! Duygularınızı yöneten iradenizdir!Kocalarına bağımlı olun diyor. Hristiyan evlilikte bir boyun eğme söz konusu var. Hem erkek hem dişi Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldı. Eşdeğeriz. Kadının konumu aşağıda değil. Fakat rollerımız farklı. Tamamlayıcı.

Genç Erkeklere

Özdeyiş 25:28 Kendini denetleyemeyen kişi Yıkılmış sursuz kent gibidir.

Genç erkleklerin üç düşmanı, güç, sex ve para sevdası şehirlerine girmeye çalışmaktan vazgeçmez. Hayatın boyunca etrafındaki surları bina etmeye devam et.

Çalışanlara

Mesih'e tapmak sadece pazar ayinlerinden ibaaret değildir. Patronuna saygı göstererek, görevini yerine getirerek Mesih'i yüceltmiş olursun. Pavlos burada iki yaygın suça değinir – ters yanıt verme. Dilini tut. İsa Mesih bunu yapmış oldu(Yeş 53.7).Hırsızlık yapma. Vakit çalma – facebooka girerek, arkadaşına telefon açarak, eleştirilecek yönün olmamalı! Tümüyle güvenilir olduğunu göster.

Neden?

Böylece Kurtarıcımız Tanrı'yla ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar.İsa Mesih zaten güzel. Eşsiz. Onu güzelleştiremiyoruz. Ama insanlar dükkana girmeden önce vitrine bakarlar. Vitrin çarpıcıysa, çekiciyse, albeniliyse girerler.Aynen öyle biz vitriniz. Ne yazık ki bazı insanlar Mesih’i ararlar ama dindar yada ahlaksız bir kiliseyi bulurlar.Saymayıp geçerler.

Hrıstıyanlığa karşı bir kültürde, düzgün yaşayalım, temiz yaşayalım. İster evde, ister işyerine, ister kendinle baş başa, kültürün ahlaki beklentilerini aşalım. Bizim vazifemiz görünmez Olan’ı görünür hale getirmektir.


 

Yaşam Grupları için Sorular

  1. Yaşlı erkeklere. 2. Ayetten eksikleriniz nedir? Sizin için dua edelim.

  2. Yaşlı kadınlara. 3. Ayetten eksikleriniz nedir? Sizin için dua edelim.

  3. Genç kadınlara. 4-5. Ayetlerden eksikleriniz nedir? Sizin için dua edelim.

  4. Genç erkeklere. Özdenetiminiz nasıl? Sizin için dua edelim.

  5. Çalışanlara. Patronunuzla olan ilişkiniz nasıl? İşyerinizde Mesih’e temiz bir vitrin olmanız için dua edelim. 

Bu Sayfayı PaylaşShare