En Son Vaazımız: İman zamanı

Bu Pazar günü Korona neden ile Üsküdar kilisesi ve de Bağdat Cd kilisesi online saat 14:00da başlar. Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

Kurtarıcı

Kurtarıcı

Pazar, Şubat 26, 2012
Vaaz Serisi: 
Seri Numarası: 
2
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

Tanrı kendini Musa’ya bir kurtarıcı olarak tanımlıyor.

 1. Sizi Mısırlılar’ın boyunduruğundan çıkaracağım

Bu fiil ‘bir şeyin altından çıkarmak’ anlamına gelir. Tanrı diyor ki ben sizi o enkazın altından çıkaran bir Tanrı’yım. O şey ne kadar ağır olursa olsun, onu kaldırmak ne kadar imkansız olursa olsun – kendini asla çıkaramazsın ama Tanrı seni mutlaka çıkaracaktır!

 1. Onların Kölesi Olmaktan kurtaracağım

Kölelik ne demek? Sana emreden kişiye hayır diyemez durumda olmak demek. Efendin emrederse, söz dinlemek zorundasın, bunun başka bir yolu yoktur.

İsa’ya göre bir kimse günah işlerse, günahın kölesidir. Günah kocaman ve çok güçlü bir canavar ve hepimiz onun köleleriyiz. 2 Pet 2.19 (I Kor 6.12).

Mesih’e iman ettiysen eğer, artık kölelikten özgür kılındın! İsa günahla güreşti ve galip geldi!

Gal 5.1 Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.

 1. Sizi özgür kılacağım (kefaret ödeyeceğim)

Eski antlaşmada fidye vererek kurtarmak yüklemi anlamı en güzel ve çok önemli olan yüklemlerden biridir.’

O fidye ödeyen kişi kim olmalıydı? Yahudi kültüründe en yakın akrabanın bir sorumluluğu vardı. Tanrı burada kendini insanoğulların en yakın akrabası olarak tanımladı. Tanrı bizi geri almaya kendini mecbur kıldı. En yakın akrabanın yükümlüğünü üstlendi. Ve İsa Mesih, abeğimiz olarak geldi, çarmıhta ölerek kefaretimizi ödedi, cezamızı ödedi.

 1. İsa Mesih Kurtarıcımızdır

Tanrı kendini kurtarıcı olarak tanımladığına göre, İsa Mesih Tanrı’yı yansıtmak üzere gelince, kendini de kurtarıcı olarak tanımladı. Beni gören Baba’yı görmüş olur.

Matt 1.21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.

ismi ‘Yehova kurtarır – Tanrı kurtarır’ anlamına gelir.

Luk 19:10 Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi."

 1. Peki ya Günümüzde?

Tanrı Musa’ya kendini bir kurtarıcı olarak tanımladı. İsa Mesih kendini bir kurtarıcı olarak tanımladı.

Ve günümüzde Kutsal Ruh ne yapıyor? Kilise, bedeni aracılığıyla kaybolanı arayıp kurtarıyor. Kilise kaybolanı arayıp kurtarmak için var oluyor!

 

Yaşam Grupları için Sorular

 

 1. Bir iki kişi Tanrı’nın sizi nasıl belli bir şeyden kurtardığını anlatın.

 2. Tanrı Pazar günü sana ne söyledi?

 3. Mısır’dan Çıkış olayı Mesih’teki kurtuluşun bir emsalidir. Açıklayın.

 4. Eğer İsa bir kurtarıcıysa o gerçek bizi nasıl etkiler?

 5. Tanrı bizi geri almaya kendini mecbur kıldı. Bu sizi nasıl hissettirir?

 6. Hayatınızın bir alanında bie şeyden kurtulman gerekiyor mu? Senin için dua edelim.

 7. Bir kilise olarak nasıl kaybolanı arayıp kurtarmayı başarabileceğiz?

Bu Sayfayı Paylaş



Share