En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Kral İsa Mesih

İsa'ya İşaretler 2 - Kral İsa Mesih

Pazar, Aralık 16, 2012
Vaaz Serisi: 
Seri Numarası: 
2
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

 

Yahudiler Tanrı’nın Kral olarak geri gelmesini bekliyorlardı. Mika 5.2-4’e göre, gelecek Olan

 • Beytlehem’den , Davut’un soyundan gelecekti.

 • Ezelidir, Yaratılmamış (Yani Tanrı’dır)

 • Bir kadından doğacaktı.

 • Tanrı’dan güç alacaktı (Yani Tanrı’dan ayrıdır)

 • Sadece Yahudiler için değil, bütün uluslar için gelecekti.

Kral Hirodes tabiki tedirgin oldu. Hirodes’in Krallığı ile Mesih’in Krallığı arasındaki farklar

 • Hirodes kral olarak doğmadı. En güçlü olanın yaşamasını sürdürme ilkesine göre yaşıyordu. İsa Kraliyet soyundan, kraliyet kentinde, vaatlerin sonucu olarak doğdu.

 • Hirodes kendi halkından uzak dururdu. Bir umursamazlık mevcuttu. Tanrı ise uzakta durmadı. Halkının arasında katıldı. Aramızda yaşadı.

 • Hirodes gücünü korumaya çalışıyordu. Tacına sıkı sıkı tunuyordu. İsa ise görkemini bir yana bırakıp bize geldi. Fil 2.6-7

 • Hirodes hep yükselmek istedi, daha büyük olmak istedi. İsa ise küçüldü, kendini alçalttı.

Bizde, imanlılar olarak artık Hirodese değil, Mesih’e uyalım

Din Bilginleri Mesih’in Beytlehem’de doğacağını bildiler, ama O’nu tanımak istemediler. Yoksa O’nu aramaya kalkarlardı. Bilgili olmak ama Mesih’i tanımamak mümkündür.

Kral İsa’ya layık olan bir tepki (Yıldızbilmciler) 1. Olağanüstü bir sevinç duydular. 2. Yere kapanarak O’na tapındılar 3.Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.

Altın krallığın bir simgesidir. Günnük ilahiyetin bir simgesidir. (Yeş 60.1-6) Mür ölümle ilgili. Gömmekle ilgili (Yuh 19.39-40). Yıldızbilimciler İsa’nın ölmek için doğduğunu bir şekilde sezdiler. Kral! Tanrı! Ve Kurban! Yemlikte bile çarmıhın gölgesi hissediliyordu.

Gözlerimizi İsa’ya kaldıralım.

 • Geri gelen kral Tanrı. Krallığını geri almaya gelen Tanrı.

 • Yaratılmamış, ezeliden beri Tanrı’yla birlikte

 • Kadından doğan, fani bir insan

 • Peygamberler tarafından vaadedilen, Yahudiler’in bekledikleri önder. Mesih.

 • Sadece Yahudiler için değil, bütün uluslar için gelen kraldır

 • Karanlık bir dünyaya doğan ilahi nur.

 • Tapınılmaya layıktır

 • Dünyadaki krallık ve gücünden tamamıyla farklı

 • Kendini alçaltan, dünayamızın bu kötü gidişatina katlanan.

 • Kurban olarak kendi hayatını bizim uğrumuza veren

Kralımız, Tanrımız ve Kurbanımız İsa Mesih’e övgüler olsun!

 

Yaşam Grupları için Sorular

 

 1. Tanrı’nın egemenliğinde yaşamak ne demek?

 2. Öğrendiklerimize göre İsa Mesih’i tarif eder misin?

 3. İsa Kralımız ise nasıl davranalım?

 4. Bilgili olmak ama Mesih’i tanımamak mümkündür. Katılır mısın?

 5. İsa bizi sevindirir. Sevinçli misin değil misin bu hafta? Paylaşır mısın?

 6. Tanrı’nın insan vücudu bulması niçin önemli?

 7. Bu Doğuş Bayramında en büyük arzun nedir?

 

 

Bu Sayfayı PaylaşShare