En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

İmanuel - Tanrı Bizimle

İsaya İşaretler 1 - İmanuel - Tanrı Bizimle

Pazar, Aralık 9, 2012
Vaaz Serisi: 
Seri Numarası: 
1
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

 

Üç vaazlı olan yeni serimizde eski antlaşma ve peygamberlerin nasıl İsa'yı öngördüklerine bakarız. Matta Tevratı (yani eski antlaşma dediğimizi) kabul eden ama İsa'yı, Mesih olarak, tanımayan kişilere yazıyordu. Tevratı kullanarak, İsa'nın gerçekten bütün dünyanın Mesihi ve kurtarıcısı olduğunu göstermek istedi. (Filmler gibi - trilojini son bölümü çıktı – haberin var mı?)

İsa'nın 'Tanıdıkları'

“İbrahim oğlu, Davut oğlu.” Yahudilere göre, vaat edilen Mesih, iki yol aracılıyla gelecekti. İbrahim'i hatırlarsak, Tanrı'nın ona vaat ettiği buydu: Yaratılış 22:18 “Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.” Mesih'in bütün dünyayı bereketlemek için İbrahim'in soyundan geleceğine inandılar. Bir 'İbrahim oğlu' bekliyorlardı.

Aynı şekilde, Tanrı Kral Davut'a başka bir vaat vermişti: 2 Samuel 7:16 “Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir.” Yahudiler İsa'nın zamanlarında Davut'un soyundan bir kurtarıcı bekliyorlardı. Onları işgaldan özgür kılacak ve yeni altın çağa önderlik edecek birini arıyorlardı. Ve bu beklendiği kişiye 'Davutoğlu' derlerdi.

İsa'nın Özellikleri

'Armut dibine düşer' - Atalarımıza bakarsak bizim tam kim olduğumuzu öğrenemeyiz. Ama onlarda özelliklerimiz ve kimliğimiz ile ilgili izler veya ipucular var. İbrahim – Tanrı'yı hoşnut eden iman, Boaz – Abilik, Kral Davut – Rab'bin gönlüne uygun, Süleyman – Tanrıya tapınak kuran, Asa – Tanrı'ya yönelmek isteği... Tanrı'ya benzerlik İsa'nın kanındadır!

İsa'nın Gerçek Kimliğine İpucular

  1. İpucu – Meryem Kutsal Ruh'tan gebe kaldı. Sıradan bir doğum değil bu! Mucizevi!

  2. İpucu – Meleğin gelişi. Bu olay öyle bir ayrıcılığa değer.

  3. İpucu - Meleğin dediği: “Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.” Kim bu kadar büyük bir amacı yerine getirebilir?

İpuculardan ne sonucuna geliyoruz? Matta 1: 22-23 “Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle' demektir.” Meryem doğurduğu zaman, yalnız Tanrı'nın bir vaatı yerine getirmek için değildi... Tanrı'nın kendisini bizlere getirmek içindi. İçinde doğduğu aileye göre İbrahim oğlu, ve Davut oğlu. Fakat asıl ruhsal kimliğine göre göksel yerlerden gelen, mucizevi bir şekilde doğan 'Tanrı oğlu'dur!

 

Bizim için bunlar ne demek?

Tanrı'nın çocuklarıyız (Rom 4:25)- Tanrı olası olmayan, sıradan ve hayattan mezun olmuş kişileri ailesine eklemeyi sever. İsa gelince, çarmıh'ta ölünce, insan ile tanrı ilişkileri engelleyen günahımızı kaldırdı. Herkes artık Tanrı'nın ailesine dahil edilsin diye! Mirasçılarız (Gal 3:26-29) - Ruhsal bir şekilde İsa'nın soy ağacının devamı biziz! İsa Mesih abimizdir! İman ettiğimizde, yeni bir aileye bezemeye başlarız. İsa'ya benzemeye başlarız. Ondan kötü bir alışkanlık geçmez, kötü bir örnek olmaz bize! Kutsal bir amacımız var – (1 Petros 2:9) Tanrının erdemlerini duyurmak için seçildik. Tanrı'yı dünyaya göstermek/tanıtmak için görevlendik. Özgeçmişiniz nasıl gözüküyorsa, Tanrı'nın çalışmalarda yeriniz vardır!!! Ne de olsa, aileden biriysiniz! Tabii ki yer bulur size! İsa'da yeni bir başlangıca sahip oluyoruz.

 

Sorular

 

  1. Matta İsa'nın Mesih olduğunu işaret etmek istedi. Hıristiyansanız, nasıl İsa'nın kurtarıcınız olduğuna iman ettiniz? Belki birkaç kişi tanıklığını kısaca paylaşsın.

  2. İsa'nın ailesinde bulunmak ne demek? Karakterimizi/Özelliklerimizi nasıl etkiler?

  3. İsa'nın özelliklerinden en çok hangisine sahip olmak istiyorsunuz? (Sevgi? Sabır? Şifa gücü? vs) Belki bu konu üzerinde birbiriniz için dua edin.

  4. İmanuel 'Tanrı bizimle' demek. Tanrı'nın Kutsal Ruhu aracılığıyla sizinle olduğunu biliyor ve hissediyor musunuz? Örnek verebilir misiniz?

  5. Kutsal Ruh bizi tam doldursun diye birbiriniz için dua edin.

  6. Biz (Hristiyanlar olarak) artık Tanrı'nın büyük tasarısını gördük ve İsa'nın Mesih olduğunu biliyoruz. Birkaç hala tasarısını bilmeyen, İsa'yı tanımayan arkadaş için dua edin.

 

Bu Sayfayı PaylaşShare