En Son Vaazımız: İman zamanı

Bu Pazar günü Korona neden ile Üsküdar kilisesi ve de Bağdat Cd kilisesi online saat 14:00da başlar. Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

İbrahim'in Hikayesi

İbrahim'in Hikayesi

Pazar, Ağustos 11, 2013
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

Tanrı birinci ayette neden ‘’biricik oğlu’’ dedi? İbrahim’in bir oğlu daha vardı- İsmail. Ama İshak mücizevi bir şkekilde verilen ve vaat edilen oğuldu. Bütun uluslar (onun) aracılığıyla kutsanacaktı. Onun gibi başka bir oğul yoktu.

Birinci ayet ‘’ Tanrı İbrahimi denedi’’ diyor.

  • Sizce İbrahim’in Karşılaştıği denenme’nin özu neydi?. (Bence İbrahim’in Tanrıya imanla itaat edip etmeyeceğini anlamak.)

  • Bu hikayede İbrahim’in itaat örnekleri nerede ve nasıl görüyorsunuz? (örneğin - Tanrı İbrahami çağırdığında ‘’Buradayım’’ dedi; bütün hazırlıklar yaptı; ‘’sabah erkenden kalktı’’ ve saire . . )

 

İbrahim Tanrıdan hem bir büyruk hem de bir vaat aldı. O bir İkilemde kaldı çünkü Tanrı’nın vaati şuydu: İshak aracılığı ile bütün ulusları kutsayacağım ama Tanrı’nın buyruğu ise şuydu: İshak kurban et. Vay! İbrahim

  • Bu hikayede İbrahim’ın Tanrı’nın sağlayacağını iman ettiğini nerede ve nasıl görüyorsunuz? (İbraniler 11:17-19, İbrahim’in neler duşunduğunu anlamamıza yardım ediyor )

 

Bence Bu hikayenin ana öğretişi şudur: Bizler zorlu denenmelerde, Tanrı’nın buyruklarına iman ve itaatle uyup, onunla yürüyebiliriz. Çünkü Tanrı sadıktır, güvenilirdir. Vaatlerini hayatlarımızda tamamlayacaktır.

Sizce Tanrı bugünlerde sizi de denenmelerden geçiriyor mu?

Siz İbrahim gibi bir ikilemde de kalıyor musunuz. Hem Tanrıdan bir vaat var ama hem de Tanrıdan bir buyruk var. Hayatınızdada böyle bir durum var mı şimdi?)

 

Yaşamınızda bir eksiklik var mı? Bu ayeti hatırlamamız gerekiyor: Romalılar – 8:32 Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?

 

 

Bu öykü bir şey daha öğretiyor. Bu hikayede Tanrı’nın bütün ululusları İbrahim’in soyun arıcılığıyla nasıl bereketleyeceğini görüyoruz. Tanrı ‘’biricik Oğlu’’ çarmıhta kurban olarak sağladı.

 

İshak’ın Kurban Denenmesi ile Tanrı’nın Mesih İsa’yı Sağlaması Arasındaki Benzerlikler var ve farklılar var. Bunlar nasıl görüyorsunuz?

 

İbrahim ile Tanrı arasındaki benzerlikler de var. Bunlar nasıl görüyorsunuz?

 

 

Bu hafta Tanrı’nın bu hikayeyi başkaları ile paylaşabilmemıze fırsat vermesi için dua edelim.

Veya akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan birisiyle İsa ile ilgili paylaşmak istiyorsanız şu an onun için dua edebiliriz.

 

Bu Sayfayı PaylaşShare