En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

İçme o zehiri!

İçme o zehiri!

Pazar, Temmuz 1, 2012
Vaaz Serisi: 
Seri Numarası: 
4
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

 

Bir deney yaptım. İki bitki aldım. Birisini kaliteli gübreyle besledim, ötekini zehirledim. Birinci bitki yeşermiş, sağlıklı, yemyeşil bir hale gelir, ötekinin yaprakları sararar ve düşer, bezgin, solgun, ve bitki hastalanır.

Aynen öyle Elçi Pavlos bu ayetlerde diyor ki bazı öğretişler 'hijenik' – sağlıklı, dinçleştiren, yeşerten, ama bazı öğretişler 'kangren', çünkü imanlıları, kiliseleri zehirler, hasta eder, çürütür.

Pavlos bizi beş zehirden uyarır,

 1. Asilik (10)

Bağımsızca davranan, sorumsuz, sütübozuk insanlar. Yani, hiç bir yere ait değiller.

Bir kilise ailesine ait olalım. İlişkilerimiz dürüst olsun, samimi olsun. Bir anlaşmazlık olunca (ki olacaktır muhakkak) hemen o kişiye gidip konuşalım. Kurtarıcımız İsa Mesih bağımsızca davrandı mı?. Babasına boyun eğdi, hatta Baba O’nu dünyamıza gönderdiğinde, O’nu çarmıha gönderdiğinde, sözü dinledi.

 1. Kuralcılık (10)

Kuralcı, yobaz, insanlar genelde ekşi suratlı, somurtkan, aksi, insanlardır. Tanrı’nın lütfu ise, özgür, sevinçli, yüzü parlak, iyi meyveli, hoş insanları yaratır.

Yuh 8.3-11'de İsa Mesih ile dinci insanlar arasında kocaman bir fark olduğu belli olur.

 1. Almak mı vermek mi? (11)

Hrıstıyanlık almakla ilgili değil – vermekle ilgilidir! Tanrı veren bir Tanrı’dır. Biricik oğlunu verdi.

İsa Mesih hayatını verdi bizim için. Dünyaya bir şeyler kazanmak için gelmedi, canını birçokları için bir fidye olarak vermek için geldi.

 1. Fazla Yahudilikle ilgilenmeyin, kiliseyle ilgilenin (13-14)

Bazı öğretmenler gerektiğinden daha fazla Yahudilikle ilgilenir. Bu düşünce yanlış bir öğretiş üzerine kurulur. İsa Mesih 12 elçi seçtiğinde yeni bir halk kuruyordu, yeni bir temel atıyordu.

Artık fiziksel olarak kimin soyundan geldiğin önemli değil, önemli olan Mesih’te yeni kimliğin.

Mat 21:43. Tanrı’nın seçilmiş halkı artık bir tek ulustan değil, bir çok uluslardan oluşmuştur – onun adı kilise! Artık ortadoğuda bir toprak parçasıyla ilgili değil, Tanrı halkına ruhsal bir miras vermektedir.

 1. Yürek mi davranış mı? (15-16)

Davranışımız, yaşantımız farklı olacak. Ama neden? Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Yürekten!

Markos 7.14-23

Eskiden kutsal olmak isteyenler dünayadan tamamen çekilmişler – manasteriye gittiler, evlenmemeye karar verdiler. Ama şunu keşfettiler – en tenha mağarada bile günah onlara eşlik ediyordu. Neden? Çünkü günah içimizdedir! Ancak İsa Mesih yüreğini temizleyebilir.

 

Yaşam Grupları İçin Sorular

 1. Kendini Yaşam Kilisesi ailesinin bir parçasını hissediyor musun? Değilse, neden?

   

 2. Başka insanlara lütuf mu gösterirsin yoksa onları yargılar mısın?

 

 1. Hrıstıyanlık vermekle ilgili ise bu hafta nasıl ve kime vereceksin?

 

 1. Kilise ailesine bazı insanları kabul etmekle zorlanır mısın? Hangi insanları ve neden?

 

 1. Mesih'ten yeni bir yürek aldın mı? Bir iki kişi bunu ne zaman yaşadıklarını anlatsınlar.

Bu Sayfayı PaylaşShare