En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Hoşgeldin 2013

Hosgeldin 2013

Pazar, Ocak 6, 2013
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

Matta 7.24-27 Yaşam Kilisesi’yi nasıl inşa edelim? Hızlı mı, sağlam mı? Kolay yolu mu seçelim, zor yolu mu? Uzun vaadeli bir vizyona sahip olalım. Kiliseyi hızlı ve gelişigüzel bir şekilde inşa edecek olsaydık, bir kaç kestirme, kısayol rahatlıkla kullanabilirdik.

 1. Bilgiye dayandırmak. Bu yanlış düşünceye göre, bilgi eşittir olgunluk. 1 Kor 8.1-3, Yak 4.6, Yuh 5.39-40. Tanrı hakkında bilmek önemlidir tabiiki. Bina etmek için kullanacağımız bir malzeme. Fakat, sağlam bir temel değil.

 2. Davranışa odaklamak. Yüzeysel bir tanrısallığı oluşturmak, kuralcı bir kiliseyi kurmak kolaydır. O yüzeden kuralcı kiliseler yaygındır! Mat 23.27-28. Bizim derdimiz yürekten, içsel bir kutsallık. Mesih yüreğinde yaşıyorsaiçini değiştirecek, ve bu dönüşüm da dışına yansıyacaktır. Tohum ekildiyse, meyvesini verecek. Acelemiz yok.

Peki, atmakta olduğumuz temelin sağlam olup olmadığını nereden bilebiliriz? Zek 2.1-5, Zek 4.8-10

Rab’bin işlerini değerlendirmek için ölçü ipini değil, çekülü kullanın. Kendini başkalarla mükayese etmek akılsızlıktır! 2 Kor 10.12 Diğer insanları yargılamayalım. Mat 7.1-5, Rom 14.4, Yak 4.12, İbr 9.27. Rom 8.1

Çekül bizi neye göre ölçecek? Tanrı’nın bize gösterdiği olan lütfuna göre. Müjdeye göre, hayal edebildiğimden daha kötü ve kaybolmuş bir günahkardım. Mesih’te, hayal edebildiğimden daha kabul edilmiş ve sevilmişim artık. Böylece lütuf müjdesi bizi hem alçakgönüllü hemde emin, cesur kılar.

Lütuf büyük düzleştiricidir. Hepimiz günahkardık. Hepimiz lütfedildik. Ayrım yoktur. Mesih’te rutbe olayı yoktur. Gal 3.28, Rom 15.7

Muhtemelen bu bazılarımızın hoşuna gitmeyecek. Çünkü Lütuf kültürümüze, akıllarımıza yada benliğimize aykırıdır! İşte yapıcıların redettiği taş (Mesih ve O’ndaki lütuf) temel taşımız oldu! Mat 21.42, 1 Pet 2.4-5

Kişisel olarak ve bir kilise cemaati olarak, temelimiz Tanrı’nın lütfudur. Kendimizi, başkaları ve kiliseyi lütuf müjdesine göre değerlendirelim. İşte Mesih’in elindeki çekül budur!

Dolayısıyla, 2013 bizlere bağlıdır. Çünkü binanın büyüklüğü ve sağlamlığı tamamen temeline endekslidir.

Kilise, kısacası, Tanrı’nın Çoğalan Ailesidir. Tarih boyunca katlanıp çoğalmaktadır. Çocuklar yetişip annebabalar oluyorlar. Yaşam Kilisesi de çoğalıyor. Çünkü biz de aynı aileye mensubuz. 2013’te nasıl bir aile olursak, birbirimize ne kadar iyi bakarsak, ilişkilerimiz ne kadar samimi olursa, gayretimiz ne kadar ateşli olursa, Kutsal Ruh’a ne kadar dayanırsak, Rab onun üzerine yeni imanlılar katacak, ve ondan yeni topluluklar da kuracaktır. 1 Tar 28.10, 1 Pet 2.5, 1 Kor 3.10-12.

Vereceğimiz kararlar

 • Ben evimi kaya üzerine kuracağım.

 • Ben ölçü ipimi çöpe atacağım, onun yerine lüfun bana vermiş olduğu çekülü kullanacağım.

 • Rab beni tapınağın yapımında kullansın diye dua edeceğim.

 • Ben altın, gümüş ve değerli taşlarla bu temel üzerine inşa edeceğim.

 

Yaşam Grupları için uygulama sorular

 1. 2013 için en büyük hayalin ve en büyük korkun nedir?

 2. Mat 7.24-27’de bulunan İsa’nın sözlerini kendi hayatlarımıza nasıl uygulayacağız?

 3. Bilgi eşittir olgunluk yanlış bir ifadedir. Neden?

 4. Kendini başkalarla mükayese etmek akılsızlıktır (2 Kor 10.12). Neden acaba? Bunu yaşadın mı?

 5. Birbirimizi yargılamaktan nasıl uzak durabiliriz?

 6. Kilise içindeki ilişkilerimiz neden önemli?

 7. Kilisede senin en yakın arkadaşların kim? Yalnızlık çeken var mı?

 8. Birimizi Tanrı’nın lütfuna göre nasıl değerlendireceğiz?

 9. Tanrı sana ne diyor? Cevap olarak ne yapacaksın?

Bu Sayfayı PaylaşShare