En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Bir Kurtarıcı Bekliyoruz

İsaya İşaretler 3 - Bir Kurtarıcıyı Bekliyoruz

Pazar, Aralık 23, 2012
Vaaz Serisi: 
Seri Numarası: 
3
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

 

Bu hikayede eski antlaşmadan 3 farklı alıntıları görüyoruz

“Oğlumu Mısır’dan çağırdım”

Eski antlaşmada Tanrı'nın oğlu İsrail'di. Yeni antlaşmada Tanrı'nın oğlu İsa Mesihtir (Mat 3:17), ve ona iman edersek biz de onun çocuklarıyız (Gal 3:26-29). Tanrı niçin İsrail'i ve bizi seçti? Bizim aracılığımızla bütün dünyayı bereketlemek ister (Yar 26:4). Tanrı'nın oğulların hikayeleri kıyaslayalım:

  • İsrail (İbrahim'in oğlu İshak) ve İsa'nın doğuşu doğaüstüyüz, mucizeydi.

  • Hem Musa, hem de İsa bebekken kötü bir önder tarafından öldürülecekti, ama Tanrı onları kurtardı. Biz Tanrı'yı izlersek zulüm göreceğiz (Yuh 15:18-20) ama Rab bizi koruyacak. (Rom 8:28)

  • Musa Mısır'ın kralı Firavunla yüz yüze geldi ve Rab'bin kurtuluşu sağladı. İsa Mesih bu dünyanın kralı Şeytanla yüz yüze geldi ve Rab'bin kurtuluşu sağladı.

  • Musa İsrailliler için kölelikten kurtuluş sağladı, İsa Mesih bizi ruhsal ve günaha kölelikten kurtardı. İsa Mesih hem kişisel kurtuluş sağladı, hemde yeni bir halk (yani kilise) yarattı.

  • Tanrı hem İsrailliler hem de bizi bereketliyor. Neden? Bu bereketi dünyaya götürelim diye.

Babile sürgün edilişi

İsrail halkı itaatsizlikten ötürü sürgüne gönderildi, ama Tanrıya dönerlerse geri gelebilirler. Yeremya 31:15-17 okuyun. İsa'nın ve bizim zamanımızda İsrail fiziksel bir şekilde ülkeye döndü ama Allah'ın vaat ettiği gibi değil – İsa'nın zamanında ülke Romalılar tarafından işgal edildi, şimdiyse İsrail'de pek barış görmüyoruz. Bir Mesih'i (Meshedilmiş olan) bekliyorlardı. Matta'ya göre bu bekleyiş İsa'da tamamlanır.

Nasıralı denecek

Nasıra o kadar küçük ve önemsiz bir köydü ki İsa Mesih doğmadan önce hiç bir kayıt yoktur. Sınır köyüydü yani bazı Yahudiler vardı ama çok putperest gâvurlar vardı. Hiç kimse oradan bir kral gelebileceğine inanamadılar (Yuh 1:45-46). Aslında 'Nasıralı' bir küfürdü. Bizim böyle önyargımız var mı? “Rab şu kişi kurtaramaz, o ülkeyi değiştiremez”. Ama Kutsal Kitap der ki “Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.” (Yakup 4:6)

İsa Mesih bütün dünyayı kurtarmak ve bereketlemek için beden alıp aramızda yaşadı.

Sorular

  1. İsa Mesih'e iman ettiniz mi, kurtulduğunu biliyor musunuz?

  2. Şu an zulümle uğraşıyor musunuz? Nasıl Tanrı'ya daha güvenebilirsiniz? Sizin için dua edelim

  3. Önyargılı mısınız? Bir arkadaş, halk veya yer hakkında duyduğunuzda “onda Rab çalışamaz” diye düşünüyor musunuz? Nasıl buna karşı savaşabiliriz?

  4. İsa Mesih çarmıhta Şeytanı tamamen yendi. Bu zafer hissediyor musunuz hayatınızda? Hangi alanlarda İsa Mesih'in zaferi hissetmiyorsunuz?

  5. İsa Mesih bütün dünyayı bereketlemek istiyor bizim aracılığımızda. Onun bereketi, lütfu ve kurtuluşu nasıl herkese gösteriyorsunuz? Nasıl daha çok gösterebilirsiniz?

Bu Sayfayı PaylaşShare