En Son Vaazımız: Davut'un Günahlar

Bu Pazar günü Korona neden ile kiliselerimiz kapalı.

Kutsal Kitap'ın Büyük Resmi

Kutsal Kitab'a Genel Bakış

Pazar, Ağustos 27, 2017
Yaşam Kilisesi Bağdat Caddesi

 

 

 • Yaratılış

  • Yar 1:1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. 2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. 3 Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu.

  • Yar 1:27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. 28 Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, ... 31 Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü.

 • Düşüş

  • Şeytan gururluydu ve başkaldırdı Tanrı'ya karşı, düşman olarak Tanrı'nın huzurundan atıldı ve onu izleyen birçok melek vardı onlar artık cin olarak bilinir.

  • Artık Tanrı'ya karşı savaşmaya çalışıyorlar

  • Ve Şeytan atalarımızı ayartarak bizi de düşürdü Tanrı'nın huzurundan. Tüm dünya da bu lanet altına düştü:

   • Yar 3:17 RAB Tanrı Adem’e,

   • Toprak senin yüzünden lanetlendi” dedi,

   • “Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın.

   • 18 Toprak sana diken ve çalı verecek,

   • Yaban otu yiyeceksin.

   • 19 Toprağa dönünceye dek

   • Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın.

   • Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın

   • Ve yine toprağa döneceksin.”

  • Ve gittikçe insanlar kötüleşti – cinayet, kıskançlık, tecavüz, savaş hepsi biz icat ettik

 • İbrahim

  • Ama Tanrı insanlardan vazgeçmek istemedi

  • Yar 12:1 RAB Avram’a, “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git” dedi, 2 “Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket kaynağı olacaksın. 3 Seni kutsayanları kutsayacak,

  • Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla kutsanacak.”

  • Ve eşi Sara çok yaşlı olduğu halde gebe kalıp İshak'ı doğurdu

  • Tanrı'nın kurtuluş planı başlamıştır

  • Yar 17:10 “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. 11 Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak.

 • Musa

  • Musa'nın zamanında İsrailliler kölelik altındaydı. Rab onlara acıdı ve kurtardı ve sonra “Benim halkımı olmak isterseniz şu yasaları izlemeniz lazım”.

  • İstiyoruz dediler, izleriz!

  • ve öylece 613 yasayı içeren Tevrat onları verdi.

   • Neden 613?

   • 365 yasak/haram var yani “şöyle yapmamalısınız”

   • ve 248 emir/farz var yani “şöyle yapmalısınız” yasa var.

   • 365 nedir? Senenin gün sayısı, 248 nedir? İnsanın vücudundaki kemik sayısı.

  • Hez 36:25 Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. 26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. 27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.

 • Davut

  • Golyat olayı şeytanın yok edilişi simgeliyor

  • 2 Sa 7:16 “Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir”

  • Kral Davut gibi barış sağlayacak biri

   • Yeş 9:6 Çünkü bize bir çocuk doğacak,

   • Bize bir oğul verilecek.

   • Yönetim onun omuzlarında olacak.

   • Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,

   • Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

   • Rab’bin İsrail’e Öfkesi

   • 7 Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.

   • Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.

   • Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak

   • Ve sonsuza dek sürdürecek.

   • Böyle bir egemenlikte oturmak istiyor muyuz?

  • Ama zamanla Tanrı'nın yolundan ayrılıp Tanrı'yı ve verdiği yasayı reddettiler

  • ve Sürgüne gönderildiler

 • İsa Mesih

  • 1 Kor 1:20 Tanrı’nın bütün vaatleri Mesih’te “evet” tir

  • İmmanuel – Tanrı bizimle

  • Çarmıh

   • Oldu, Bitti!

   • Kol 2:15 Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

  • Yeni yaratılışın başlangıcı

   • 1 Kor 15:20 Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. 21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. 22 Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak. 23 Her biri sırası gelince dirilecek: İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar.

   • 2 Kor 5:17 Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur

 • Göğe alınışı

  • İsa Mesih, atası Davut gibi tahtını aldı

  • Başkahin'in önünde peygamberlerin söylediği şu ayetler bir söyledi ve bu yüzden yargılandı:

  • Daniel 7:13 insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. 14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”

 • Pentikost

  • Yoel peygamberlik

   • Elç 2:14 Bunun üzerine Onbirler’le birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi: “Ey Yahudiler ve Yeruşalim’de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar, sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın dokuzu!

   • 16 Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır:

   • Son günlerde, diyor Tanrı,

   • Bütün insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim.

   • Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.

   • Gençleriniz görümler,

   • Yaşlılarınız düşler görecek.

   • 18 O günler kadın erkek

   • Kullarımın üzerine Ruhum’u dökeceğim,

   • Onlar da peygamberlik edecekler.

   • ...

   • 21 O zaman Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.’

  • ilk Pentekost gününde İsrail halkı yüreklerini nasırlaştırdıkları için ve altın buzağı taptıkları için 3000 kişi öldürüldü

  • 2. pentekost gününde ise Rab'bin gönderdiği kişi öldürdükleri halde 3000 tövbe edip vaftiz oldu o gün

 • Kilise

  • Son günler... 2000 sene oldu bu olaylar olalı - bu nasıl son günler denebilir diye düşünebiliriz. Ama çizelgeye baktığımızda bizden sonraki adım nedir?

   • İbrahim bereket

   • Görevimiz Kutsal Ruh'un gücüyle Mesih'in yaptıklarını yapmak, dünyayı bereketlemek, düşmanlarımızı sevmek, müjdeyi paylaşmak!

   • Mat 5:13 “Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. 14 “Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. 15 Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar. 16 Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!”

  • Mat 28:17 İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. 19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; 20 size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”

  • Sünnet değil, vaftiz

 • Şeytan'ın son yok edilişi

  • Vah 19:20 kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı.

 • Yeni Yaratılış

  • Vah 21:1 Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. 2 Kutsal kentin, yeni Yeruşalim’in gökten, Tanrı’nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. 3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı’nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O’nun halkı olacaklar, Tanrı’nın kendisi de onların arasında bulunacak. 4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.” 5 Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi. Sonra, “Yaz!” diye ekledi, “Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.”

  • Cennet'te oturmayacağız: yenilenmiş bir dünyada yaşayacağız!

 

Kurban Örneği

 

 • Başlangıç:

  • “günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrı’nın sesini duydular” (Yar 3:8)

 • düşüş, bundan utanc, sucluluk hissetmeye başladılar

  • “İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar.” (Yar 3:7)
  • “RAB Tanrı Adem’le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi” (Yar 3:21)
 • İbrahim:

  • Yar 22:1 Daha sonra Tanrı İbrahim’i denedi. “İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “Buradayım!” dedi. 2 Tanrı, “İshak’ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git” dedi, “Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.” ... 9 Tanrı’nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak’ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. 10 Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. 11 Ama RAB’bin meleği göklerden, “İbrahim, İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “İşte buradayım!” diye karşılık verdi. 12 Melek, “Çocuğa dokunma” dedi, “Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı’dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.” 13 İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu... 18 Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.”

 • Musa'nın verdiği Kutsal Yasası

  • Fısıh bayramı

  • Buluşma Çadırı / Tapınak

  • Kefaret günü - Lev 16 - Tevrat'ın ortasında, ama sadece günahı örtmekle ilgili

  • Lev 16:13 Orada, RAB’bin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak; buhurun dumanı Levha Sandığı’nın üzerindeki Bağışlanma Kapağı’nı kaplayacak. Öyle ki, Harun ölmesin. 14 Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine, doğuya doğru serpecek. Kapağın önünde yedi kez bunu yineleyecek. 15 “Bundan sonra, halk için günah sunusu olarak tekeyi kesecek. Kanını perdenin arkasına götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da Bağışlanma Kapağı’nın üzerine ve önüne serpecek. 16 Böylece En Kutsal Yer’i İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma Çadırı için de aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor.

 • Kral David

  • Ps 51:16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,

  • Yoksa sunardım sana,

  • Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.

  • 17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

  • Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

 • İsa Mesih - son ve tek günah kaldırabilen kurban

  • Heb 9:11 Ama Mesih, gelecek iyi şeylerin başkâhini olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti. 12 Tekelerle danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. 13 Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor. 14 Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

  • Yeni yaratılış başladı – abdest kurban kesmemize gerek yok, Tanrı'ya yaklaşmak için sadece O'nun kurbanlığına iman etmemiz lazım!

  • Heb 9:25 Başkâhin her yıl kendisinin olmayan kanla En Kutsal Yer’e girer; oysa Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi... 27 İnsanın bir kez ölmesi, sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir.

 • Göğe alinışı

  • Heb 1:3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.

 • Pentekost

  • Kutsal Ruh verildi - Mesih bizim için kendisi feda ettiğini, biz de O'nun sunusunun aracılığıyla tamamen temiz kılındığımızı tanıklık ediyor. Kutsal Ruh bizi her iyilik yapmak için donatıyor ve bizi bir yapıyor - kilise.

 • Kilise

  • 1Pet 2:5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz.

  • Rom 12:1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı’nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. 2 Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.

 • Ahiret günü ve sonraki olaylar

  • Vah 21:22 “Kentte tapınak görmedim. Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır.”

  • Vah 21:27 Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek.

Bu Sayfayı PaylaşShare