En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Günah ve Tanrı'nın muhteşem kurtuluş planı

Kutsal Kitap'taki Referansı: 

Kutsal Kitap'tan gerçek bir hikaye:

Yakup ve ailesi Mısıra göçtü. Ama 400 yıl sonra Mısırlıların kölesi olarak çalışıyordu. Musa Tanrı tarafından yetiştirildi ve Tanrı onun aracılığıyla İsrail ve Mısır halkıyla konuştu. Firavuna 'Halkımı serbest bırak' dedi, ama Firavun direndi. Tanrı dokuz belayı gönderdi, Firavun hâlâ direndi.

En sonunda Tanrı onuncu bela gönderdi. O ülkede yaşayan her ilk doğan – ister insan, ister hayvan – Tanrı'nın meleği tarafından öldürüldü. Ama Tanrı, kendine güvenenler için bir kaçış yolu sağladı, Fısıh Bayramı. Mısırlıların isyanı cezalandı.

Halk serbest bırakıldıktan sonra Musa bir dağa çıktı ve Tanrı'yla konuştu. Oradayken, İsrailliler putperestlik yaptı. Levililer ise Musa'yı izledi ve seçildi.

Tanrı için, günah düşündüğümüzden çok daha ciddi bir şeydir

Günah - “Tanrıya isyan etmek” veya “Tanrıya karşı gelmek” demek. Herkes'in yüreği Tanrı'ya karşıdır. İsyan'ın cezası ölümdür ama her zaman Tanrı bir kaçış yolu sağlar – Fısıh kuzusu, Kurban sistemi ve şimdi bizim yerimizde ölen İsa'yı sağladı.

Düşünebildiğimizden daha kötü olduğumuz halde Tanrı bizi daha çok sevdi ve kurban sağlayarak isyanımızı affetti. Tanrı'nın bağışlamayı aldınız mı? Ölmeyin, Yaşayın.

Hristiyan'sanız günaha direniyor musunuz? Tanrı tarafından temizlendiniz, kurtuldunuz, yeniden doğdunuz – hayatınızda günah'ın yeri yok. Tanrı bizim çabamızı destekliyor.

Tanrı'nın seçimi – daha ayrıcalık ama daha sorumluluk

“İlk doğanların, İsrailli kadınların doğurdukları ilk erkek çocukların yerine onları kendime ayırdım.” Tanrı'nın seçimi ne demek?

  1. Tanrı beklemediğimiz kişileri seçiyor. Tanrı dış görünüşümüze aldırmıyor ama yüreğimize bakıyor. Tanrı 'İlk doğan' söylediği zaman biz 'Tanrıyı izleyen kişi' anlamalıyız

  2. İlk doğanın veya önderin sorumluluk.

Bize rağmen Tanrı'nın inanılmaz kurtuluş planı

Günahımızdan dolayı temsilcimiz lazım.

Eski antlaşmada: Başkahin Levilileri temsil etti, Levililer İsrail halkını temsil etti, İsrail halkı dünyayı temsil etti. Bu sistem bir işaretti.

Yeni antlaşmada: Tam Tanrı'nın önünde İsa, ona güvenenleri temsil ediyor.

Sizin temsilciniz ne veya kim? Kendiniz mi? Bir aziz mi? Sevabınız mı? İsa mı? İsa'dan başkalarına ihtiyacımız kalmıyor.

Yeni antlaşmada: Kilise dünyayı temsil ediyor. Bu görev hakkında ne yapıyoruz?

Bizim cevabımız

“RABbin Levililere ilişkin Musaya verdiği buyrukları yerine getirdiler.” (Çöl 8:22)

Hayatımızda Tanrı'nın her istediği şey yapıyor muyuz?

Bu Sayfayı PaylaşShare