En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Üçlü Birlik Nedir?

Üçlü Birlik Nedir?

Pazar, Mart 11, 2012

 

  1. Allah’ın üçlü birlik olduğu gerçeği yalnızca İncil’de vurgulanan bir gerek değildir. Daha Kutsal Kitabın en başına baktığımızda Allah yeri ve göğü yaratırken üç kişinin yaratılışın üç farklı aşamasınde etkin olduğunu görüyoruz.

Gen 1:1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

Burada yarattı kelimesinin İbranicesi “bara” Yaratıcı yani Baba Tanrı’yı anlatmaktadır.

 

Gen 1:2 Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.

Buarada İbranicesi “Ruah” olan sözcük Kutsal Ruh’u anlatmaktadır

 

Gen 1:3 Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu.

Diye buyurdu” ifadesi Yuhanna 1:1 Tanrı’nın Sözü yani Diri Allah’ın Sözü de özü gibi Allah’tır ifadesini gösteriyor.

  1. Allah’ın kelamı yani Allah’ın Sözü hiç beden alır mı bu yalnızca İncil’in dayatılan bir iddia mı? Zamandan ve mekândan münezzehtir olan Allah’ı şimdiye kadar gören oldu mu?

Bunun cevabı hayır hiç kimse göremez ve aynı zamanda evet Allah’ı görenler oldu şeklindedir. İncil Yuhanna bölümü 1:18’de şöyle diyor.

Joh 1:18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.

Peki bu karmaşık ifadeyi yalnızca Hristiyanların kitabı denilen İncil’de mi yer alıyor. Hayır, Eski Antlaşma Mısır’dan Çıkış bölümünü okursak buna benzer iafedeleri görüyoruz.

 

Exo 33:18 Musa, "Lütfen görkemini bana göster" dedi.

Exo 33:19 RAB, "Bütün iyiliğimi önünden geçireceğim" diye karşılık verdi, "Adımı, RAB adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım.

Exo 33:20 Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz."

(Also see Exo. 24:1-11)

Bir yanda Allah Musa’ya Yüzümü gören ölür diyor diğer yandan Musa ve İsaril’in ileri gelenleri hep birlikte Tanrı’yı görmeye gidiyor.

Buna benzer bir başka ifade yine Rab iki meleğiyle İbrahim’i ziyaret ettiğinde görüyoruz. (Yaratılış 18:1-13)

  1. Şimdi tüm bunların sonucunda Üçlü birlikte olan Allah’ın hem zamandan ve mekândan münezzehtir hem beden alabiliyor hem yüzünü kimse görmüyor hem de yüzünü görebiliyor ama aynı zamanda hem tek ama üç farklı kişiden oluşuyor bu ne yaban çelişki bu ne saçma şey bu ne mantıksız bir ifade diyebilirsiniz. Benim buna yanıtım size gülümseyerek evet son derece mantıklı ve birbiriyle çelişmeyen şeylerdir şeklinde olurdu. Nasıl yani diye soruyorsanız o zaman sizi biraz düşünmeye gayret ettiricem ama çok fazla değil

 

Ancak Allah zaman ve mekandan bağımsız yani münezzirdir demiştik doğru mu doğru. Zaman anlamında konuşacak olursak Allah’ın ne dünü ne de yarını vardır O’nun için herşey şimdidir. O’nun kendiyle ilgili izlenimler edinmesi için ne bir geçmişi ne de bir geleceği vardır. Ama yinede her varlığın sebebi olan Allah’ın kendi varlığıyla ilgili nesnel bir bilgiye ihtiyacı vardır. Nitekim Musa’ya kendinle ilgili kim olduğu bilgisini aktarırken bunu gördük. Yoksa kendini bilmeyen bir varlık olurdu.Öyle olsaydı Musa’yakendini nasıl tanıtabilirdi. yani kendi dışında ama yine kendisi olan bir bilgiye ihtiyacı vardır. Şimdi şu ayetlere bakalım:

Joh 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Joh 1:2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

Joh 1:3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

 

Kardeşler söz diye çevirilen kelimenin Grekçesi “Logos” aynı zamanda Özbilgi anlamına da gelir.

Şimdi mantıken anlayabiliyor muyuz? Baba Tanrı kendinin kim olduğunu Oğul aracılığıyla yani kendi kelamı aracılığıyla bize anlatıyor. Çünkü diri Allah’ın özü olan Baba kendisnin kim olduğu bilgisini yine diri olan kendi kelamından biliyor ve kendi kelamında görüyor. Çünkü Allah zaman ve mekandan bağımsızdır onun sözü özü gibi diridir. O’nun kendini bilmesi için geçmişe bakmasına gerek yoktur kendi öz bilgisi özü gibi diridir.

uygulama sorular.

1. Theodore üçlü birlik ile ilgili dedi ki tek olan Allahı bu sırrı Kutsal Ruhu aracılığıyla açmadıkça kimse bu gerçeği tam olarak anlayamaz. Bunu Katılıyor musun? evet ve hayırsa, neden? Kutsal Kitaptaki Üçlü birlik kavramı senin ilk anladığınız zaman ne zamandı??

2. Size göre, Kutsal Kitaba gerçekten mi Üçlü birlik kavramı net bir şekilde gösteriyor mu?

3. Üçlü Birlik kavramı daha iyi anladığınızda hayatında nasıl bir fark yaratiyor??

4. Son günlerde Kutsal Ruhu, İsa, ya da Baba Tanrımız hakkında ne öğreniyorsunuz?

5. Yuh 8:12 -24 ayetlere göre, Insanların İsa'nın kim olduğunu bilmeleri neden aşıra derecede önemlidir?

 

Bu Sayfayı PaylaşShare